En av de primära anledningarna till att solceller och solenergi är så miljövänliga är deras minimala påverkan under produktions- och utvinningsfasen. Solceller bygger på användningen av kisel, som är en av de vanligaste och miljövänligaste ämnena i jordskorpan. Dessutom har teknologiska framsteg lett till minskad mängd använd kisel per cell, vilket minskar belastningen på gruvindustrin. Vindkraft t.ex, kräver omfattande mängder stål och betong för att bygga vindturbiner. Tillverkningen av dessa material har en betydande inverkan på koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Dessutom har vindturbiner rörliga delar som kräver smörjning och underhåll, vilket kan öka deras ekologiska fotavtryck över tid.

Optimal användning av både byggnader och mark

Solcellssystem kan placeras på olika platser, inklusive tak och öppen mark. De utnyttjar oftast redan befintliga ytor, vilket minimerar behovet av ny markanvändning. Dessutom kan solcellspaneler monteras vertikalt på byggnader, vilket ytterligare minskar deras fotavtryck på marken. Vindkraftverken kräver däremot stora områden av öppen mark för att fungera effektivt. Detta leder till markavverkning vilket i sin tur påverkar både ekosystem och biologisk mångfald.

Energiutbyte och livscykel

Solceller har ett relativt enkelt sätt att konvertera solenergi till elektricitet genom fotovoltaisk teknik. Denna process skapar minimalt med utsläpp och har en lång livslängd med minimalt underhåll. Solceller producerer elektricitet direkt utan rörliga delar och genererar inga utsläpp under driftfasen.
Andra kraftslag kan ha både högre koldioxidutsläppsnivå men även tillverknings- och installationsprocesser som involverar större mängder material och energi. Många har även en betydligt kortare livslängd än solenergi och kräver underhåll av komplexa komponenter vilket naturligtvis radikalt ökar den totala miljöpåverkan över deras livslängd.
Solceller och solenergi har på många sätt visat sig vara det mest skonsamma sättet att producera el för miljön jämfört med alla andra alternativ. Dess minimala påverkan på utvinning, enkla konverteringsprocess och långvariga, underhållsfria drift gör solenergi till en idealisk kandidat för att möta energibehovet med minimal påverkan på miljön naturligtvis med andra effektiva och miljövänliga energislag. Genom att fortsätta investera i forskning och utveckling av solcellstekniken kan vi få en hållbar energiframtid som gynnar både vår planet och framtida generationer. Ingen kan göra allt men vi råder både privata hushåll, hyresvärdar och företag att se om sitt tak.

Vi bistår med rådgivning och energieffektiva lösningar för just er fastighet. Ingen lösning är för liten eller stor, tillsammans gör vi skillnad.
Nordic Sun är ett regionalt fullservice solcellsföretag i Gävle med egna montörer på plats i Gästrikland med omnejd.*
Kontakta oss för rådgivning och förslag på skräddarsytt lösning för just er fastighet https://nordicsun.se/offert

* Vi tar emot förfrågningar om solenergi och solcellsanläggningar i hela Sverige då vi ingår i ett nationellt nätverk.

 

Erik Malmberg
Energirådgivare
Nordic Sun
072-512 77 72
erik.malmberg@nordicsun.se