Årets ansökningstid pågick t.o.m. den 31 oktober och styrelsen har ett antal ansökningar från entreprenörer i vitt skilda branscher från både Gästrikland och Hälsingland att gå igenom. Fondens syfte och ändamål är att ekonomiskt stödja företag och organisationer med verksamhet i Gävleborg och som har ambitionen att växa internationellt.
 – En idealisk ansökan skall visa att företaget har en affärside som fungerar, dvs företaget skall vara förbi start-up skedet, säger Peter Candell, ordförande i styrelsen. Vidare är det ett krav att det skall finnas ambitioner att växa internationellt. Sedan ser vi ju också gärna att företaget sätter hållbarhetsfrågor högt på agendan och att vårt bidrag kan leda till fler arbetstillfällen i Gävleborg.

Vilka som får anslag från fonden kommer att meddelas i början av nästa år.
– Det som varit positivt med årets kandidater är att vi fått några nya intressanta ansökningar. Vi önskar dock att intresset kunde vara ännu större och att flera skickar in ansökan det kommande året, hälsar Peter.

Fakta om Ahlgrenska Donationsfonden

- Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har ett sammanlagt värde på cirka 60 miljoner kronor och är en av regionens större.

- I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 44 av länets företag inom vitt skilda branscher.

- Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.

- Såväl enskilda personer som instutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.


För mer information kontakta
Peter Candell
Mobil: 070-674 12 44

Ove Anonsen
Mobil: 070-317 74 15‬
Hemsida: https://ahlgrensdonationsfond.se

Bildtext: Styrelsen fr.v: Lars Larsson, Ove Anonsen, Peter Candell, Arnfinn Fredriksson och Tommy Bergström. Notera Läkerolasken i Peters hand - En del av regionens goda historia som lagt grunden till fonden.